Dieselgeneratorinstallatie Uniforme technische norm

2019-10-30

Uniforme technische normen voor installatie van dieselgenerator

1. Toepassingsgebied

Deze technische norm is van toepassing op bouwbegeleiding ter plaatse voor installatieprojecten voor dieselgeneratoren in stedelijke gebieden.

2.   Gebaseerd op

2.1 Tenzij anders vermeld, moet het project voldoen aan het ontwerp, de tekeningen en de relevante nationale, lokale en industriële normen, waaronder maar niet beperkt tot:

 " Code voor constructie en acceptatie van aardingsapparatuur " GB50169-92

 " Code voor acceptatie van de bouw Elektrotechniek Bouw " GB50303-2002

 " Ontwerpspecificatie voor voeding en distributiesysteem " GB50052-95

 " Normen voor constructie en acceptatie van schuimblussystemen " GB50281-98

 " Specificaties voor automatisch bouwen en accepteren van brandalarm " gb50168-92

 " Nationale civieltechnische ontwerpen Technische maatregelen " Elektrisch (2003)

2.2 Indien de aannemer twijfels heeft over de volgende vereisten, moet hij het onroerend goed onmiddellijk aan het onroerend goed voorleggen. Neem de definitieve beslissing, anders wordt het aanvaardbaar geacht.

Dieselgenerator met geluiddichte kap
Dieselgenerator met geluiddichte kap

3. Controleer items voordat u de locatie betreedt

De volgende items moeten worden gecontroleerd voordat grote dieselgenerators worden geïnstalleerd. Neem contact op met de relevante professionele afdeling of personen. Als dit niet het geval is, dient u dit tijdig in bij de relevante professionele afdeling en supervisors en partij A.

3.1 Watervoorziening en -afvoer

Het uitlaatgas van de dieselgenerator moet worden gezuiverd voordat het wordt geloosd. De zuiveringsbehandeling vereist watertoevoer en -afvoer om een ​​bepaalde waterdruk te leveren volgens het type dieselgenerator. De professional voor watertoevoer en -afvoer moet de watertoevoerpoort op de juiste positie bewaren. Verlaat een watertoevoerpoort die voor een bepaalde druk zorgt en introduceer een dieselgeneratorruimte;

Controleer of de afvoergoot in de noodgeneratorruimte bedekt is met een afdekplaat en neem maatregelen tegen knaagdieren van ratten;

3.2 Bouwstructuur

Controleer of het uitlaatgat voldoet aan de operationele   eisen van de dieselgenerator;

Controleer of de dieselgenerator die ingebedde delen hijst gereserveerd is voor het dak van het generatorhuis;

Controleer of de wand van de dieseluitlaat voor de wand is gereserveerd   en of de gereserveerde maat voldoet aan de eisen van de dieselgenerator;

Controleer of de deur van de dieselmotor en de olieopslag zijn uitgerust met branddeuren van klasse B. Of de hoogte van de drempel van de olieopslagdeur de hoogte heeft bereikt volgens de tankcapaciteit en het gebiedsontwerp, en of de dikte van het vloerzand in de olieopslagruimte voldoet aan de vereisten;

Controleer of een 20 cm hoge betonnen naaf op de grond van de generatorruimte is gebouwd. De grootte van de tafel moet voldoen aan de installatievereisten van de eenheid;

Controleer of de lampen, ramen en deuren in de technische ruimte, de vloer en de binnenmuren zijn afgewerkt   en of het afval is verwijderd;

3.3 Brandbeveiliging

Controleer of een directe telefoon is opgesteld in de dieselmachinekamer om te communiceren met de brandmeldcentrale;

Controleer of het CO2-gasbrandblussysteem en het brandalarmsysteem in de generatorruimte zijn geïnstalleerd, de koppelingsregeling van de rookafvoer en de luchttoevoerklep, enz., Of de bedrijfstoestand van alle brandblusapparatuur kan zijn doorgegeven aan de controlecentrum, of deze direct in de brandweercentrale kan zijn.

Controleer of alle brandgerelateerde elektrische apparatuur in de generatorruimte een dubbele stroomvoorziening biedt en automatisch schakelen mogelijk maakt;

Open type dieselgenerator met SDEC-dieselmotor
Open type generator met SDEC-dieselmotor

4. Toegangsacceptatie en bouwvoorbereiding

4.1 Acceptatie van dieselgenerator (partij A-levering)

Controleer de host, accessoires, speciaal gereedschap, reserveonderdelen volgens de paklijst;

Met technische documenten, inspectiecertificaat en fabrieksadministratie;

De generator en schakelkast bieden fabriekstestrecords;

Visuele inspectie: er is een typeplaatje, geen defecten in de romp, volledige coating;

4.2 Partij B Leveringsmateriaal

Voordat u de markt betreedt, meldt u het inschrijfformulier voor materiaalmateriaal volgens de toezichtvereisten en betreedt u de site op tijd na goedkeuring;

De materialen van de apparatuur die de locatie binnenkomen, moeten het conformiteitscertificaat en het inspectierapport hebben, en de materialen van de apparatuur moeten voldoen aan de eisen van relevante nationale normen;

De door de aannemer gekochte materialen moeten vóór gebruik onder toezicht en inspectie staan ​​en de procedures zijn in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toezichtregels;

4.3 Bouwvoorbereiding

De projectmanager van de aannemer en het technische personeel ter plaatse moeten de site ten minste 7 dagen vóór de officiële bouw betreden om de bouwomstandigheden te controleren en de bouwprocesonderhandeling en bouwvoorbereiding bij de algemene aannemer te voltooien;

Als het installatie- en bouwpersoneel op de bouwplaats moet blijven, moeten ze ten minste drie dagen vóór de officiële bouw worden voorbereid;

Materialen moeten de site ten minste twee dagen voorafgaand aan de officiële installatie binnenkomen en op een vooraf bepaalde locatie worden gestapeld;

De aannemer moet professionele bouwkwalificaties en een professioneel bouwteam hebben, uniformen en badges dragen, actief samenwerken met het management van de algemene aannemer en aandacht besteden aan een veilige en geciviliseerde constructie;

Dien het bouworganisatieontwerp en het bouwplan drie dagen vóór het betreden van de locatie in bij de toezichthouder en organiseer de bouw volgens het goedgekeurde bouworganisatieontwerp en bouwplan;

Stille generator met Cummins-dieselmotor
Stille generator met Cummins-dieselmotor

5. Installatie- en bouwtechnische eisen;

5.1 Twee sets batterijen voor elektrisch opstarten moeten zo snel mogelijk worden gebruikt. De spanning moet 24 V zijn. De capaciteit van elke groep wordt bepaald op basis van het continu starten van de dieselmotor, niet minder dan 6 keer.

5.2 Uitlaatpijpen en geluiddempers moeten aan het gebouw of aan een speciale montagebeugel worden bevestigd om hun gewicht te dragen en worden aangesloten op de unit ' s uitlaatpijp door een balg met telescopische functie.

5.3 Uitlaatsysteem moet de lengte, het aantal ellebogen verminderen en de diameter verkleinen om de tegendruk van de uitlaat te verminderen.

5.4 Er moet worden gegarandeerd dat het binnengedeelte van de uitlaatpijp niet lekt. Een bepaalde concentratie van uitlaatgassen in de machinekamer kan personeelsvergiftiging veroorzaken en de normale werking van de generator beïnvloeden.

5.5 De ​​uitlaatpijp moet worden afgedekt met een beschermkap en moet verticaal langs de buitenmuur of het rookkanaal worden gelegd. Het uitlaateinde van de buis moet worden uitgerust met een regenkap of in een schuine hoek van 30-45 graden worden gesneden.

5.6 De afstand tussen de luchtuitlaat van de radiator en de muur is 0.8-1M en de luchtkap is verbonden met de luchtuitlaat van de muur. De lucht is afgesloten zodat de hete lucht niet terug de ruimte in kan lekken;

5.7 De verbinding tussen het hete luchtkanaal en de radiator van de dieselmotor moet worden gemaakt van een elastische gegolfde buis met zachte verbinding zodat de trillingen van het lichaam niet op de luchtkap worden overgebracht;

5.8 Inlaten voor verse lucht worden meestal geïnstalleerd op de muur tegenover de luchtuitlaat. Wanneer natuurlijke luchtinlaat wordt gebruikt, moet het gebied groter zijn dan de luchtuitlaat, wat 1,25 keer de luchtuitlaat is;

5.9 Er zijn geen abnormale verschijnselen zoals olielekkage, luchtlekkage en waterlekkage binnen 12 uur na continu gebruik van de generator;

5.10 De generatorneutrale leiding (werkende nulleiding) moet rechtstreeks worden aangesloten op de aardleiding en de anti-losse onderdelen van de bout zijn compleet en gemarkeerd;

5.11 De isolatieweerstandswaarde van de fase-naar-fase en fase-naar-fase van de feeder naar de laagspanningsdistributiekastfeeder moet groter zijn dan 0,5 M ohm, en de DC is bestand tegen spanningstest van de plastic geïsoleerde kabelfeeder 2.4KV, de tijd is 15min, en de lekstroom is stabiel;

5.12 Nadat de feeder van de dieselgenerator is aangesloten, moet de fasevolgorde aan beide uiteinden consistent zijn met de fasevolgorde van het oorspronkelijke voedingssysteem;

Aanhangwagengenerator voor noodgevallen
Aanhangwagengenerator voor noodgevallen

6. Technische constructie en acceptatie

6.1 Vóór de formele constructie verstrekt de aannemer de installatie- en constructietekeningen aan het algemene contract volgens de biedvereisten (de tripartiete contractsituatie) Staat, toezicht en projectmanagement, en volgens het goedgekeurde constructieplan en de constructieconstructie van de constructieorganisatie ;

6.2 De bedrading van de schakelkast die bij de generatorset wordt geleverd, moet correct zijn en de bevestigingen bevinden zich in een goede bevestigingstoestand en er is geen lekkage. Het type en de specificatie van het schakelaarbeveiligingsapparaat zijn correct; nadat het voedingscircuit van de dieselgeneratorset is aangesloten, moet de fasevolgorde van beide uiteinden consistent zijn met de fasevolgorde van het oorspronkelijke voedingssysteem;

6.3 De neutrale lijn (werkende nullijn) van de generator moet worden aangesloten op de aardleiding. De anti-losse onderdelen van de bout zijn compleet en gemarkeerd.

6.4 De isolatieweerstand tussen de fase-naar-fase en de relatieve aarde van de voedingslijn van de generator naar laagspanning moet groter zijn dan 0,5 M ohm;

6.5 Het schakelapparaat, het automatische of handmatige schakelapparaat en het beveiligingsapparaat van de laagspanningsstroomverdeelkast aan de kant van de stroomontvanger zijn gekwalificeerd en het apparaat werkt continu zonder storingen gedurende 12 uur;

6.6 Explosieveilige lampen worden gebruikt voor de verlichting in de olieopslagruimte. De olieopslagtank wordt naar het parkeerterrein bij de brandstofwagen geleid. Het mondstuk moet een regenhoed zijn en voorkomen dat vreemde voorwerpen binnendringen.

6.7 De test van de generator moet voldoen aan de eisen van de “ Dieselgenerator   Overhandigingstest ” projecteren;

6.8 Nadat de aannemer de installatie en inbedrijfstelling heeft voltooid, zullen de technici op de locatie worden gestationeerd om verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud en beheer, en actief samenwerken met de andere partijen zoals de algemene aannemer om de werkzaamheden te coördineren;

6.9 De aannemer moet verantwoordelijk zijn voor de acceptatie van de milieubescherming en brandweer, de opleveringstekeningen en andere materialen indienen en de acceptatieprocedures doorlopen;

6.10 Het apparaat moet altijd gereed zijn om te starten. Wanneer de netvoeding wordt onderbroken, moet het apparaat onmiddellijk starten en binnen 15 seconden in normale belastingmodus worden gezet;

6.11 De eenheid moet worden vergrendeld met het voedingssysteem en mag niet parallel daarmee worden gebruikt. Wanneer de stroomvoorziening is hersteld, moet het apparaat het werk automatisch afsluiten en de machine vertragen;

6.12 Wanneer drie opeenvolgende zelfstartfouten optreden, moet deze een alarmsignaal kunnen afgeven.

6.13 Alle aan de brand gerelateerde blazers, afzuigkappen en dieselgeneratoren in de uitrustingsruimte kunnen worden gecoördineerd en hun actiesignalen moeten op afstand naar de bedieningscentrale worden verzonden en deze apparaten kunnen op afstand worden bediend in de bedieningscentrale;

6.14 Acceptatievereisten voor milieubescherming: de dieselgenerator   moeten voldoen aan de eisen van de afdeling milieubescherming voor geluids- en uitlaatemissienormen. Let bij het installeren van de dieselunit op de anti-seismische maatregelen. Plaats een aantal kussens willekeurig tussen het apparaat en het kanaalstaal gedragen. De acceptatiecriteria moeten aan de volgende criteria voldoen:

Dieselgenerator Urban Area Environmental Noise Standard (dBA)
Toepassingsgebied Dag tijd Nacht tijd
Speciale woonwijk 45 35
Bewoners, culturele en educatieve gebieden 50 40
Algemeen gemengd commercieel en residentieel gebied 55 45
Industriële, commerciële, kleine verkeers- en woonmix, commercieel centrum 60 50
Industrieel concentratiegebied 65 55
Verkeer stam kant van de weg 70 55

Diesel Generator

Het delen van deze post:

Contact met ons

Vul meer informatie in, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Factory Adres

Shangang Industrial Area, Lianjiang Town, Fuzhou City, Fujian, China.

Request A Quote

Skype : +86-15959182792

WeChat : +86-15959182792

WhatsApp : +86-15959182792

E - : edward@hosempower.com

Contact met ons

Telefoon : 86-5918-6397381

- de telefoon : 86-1595-9182792

Werktijd :8:30-18:00(Beijing tijd)

contact us