Dieselgeneratorinstallatie Uniforme technische norm

2019-10-30

Uniforme technische normen voor de installatie van dieselgeneratoren

1. Toepassingsgebied

Deze technische norm is van toepassing op bouwbegeleiding ter plaatse voor installatieprojecten van dieselgeneratoren in stedelijke gebieden.

2.   Gebaseerd op

2.1 Tenzij anders vermeld, moet het project voldoen aan het ontwerp, de tekeningen en relevante nationale, lokale en industrienormen, inclusief maar niet beperkt tot:

" Code voor constructie en acceptatie van aardingsapparatuur " GB50169-92

" Code voor acceptatie van constructies Elektrotechniek Constructie " GB50303-2002

" Ontwerpspecificatie voor voedings- en distributiesysteem " GB50052-95

" Normen voor constructie en acceptatie van schuimblusinstallaties " GB50281-98

" Bouw- en acceptatiespecificaties voor automatische brandalarm " GB50168-92

" Nationale technische maatregelen voor civieltechnisch ontwerp " Elektrisch (2003)

2.2 Indien de aannemer twijfels heeft over de navolgende eisen, zal hij de woning direct aan het onroerend goed ter beschikking stellen. Neem de uiteindelijke beslissing, anders wordt deze als acceptabel beschouwd.

Dieselgenerator met geluiddichte luifel
Dieselgenerator met geluiddichte luifel

3. Controleer items voordat u de locatie betreedt

De volgende items moeten worden gecontroleerd voordat grote dieselgeneratoren worden geïnstalleerd. Neem contact op met de relevante professionele afdeling of personen. Indien dit niet het geval is, dient u dit tijdig in bij de relevante professionele afdeling en leidinggevenden en bij partij A.

3.1 Watervoorziening en -afvoer

Het uitlaatgas dat door de dieselgenerator wordt gegenereerd, moet worden gezuiverd voordat het wordt geloosd. De zuiveringsbehandeling vereist watertoevoer en -afvoer om een ​​bepaalde waterdruk te leveren volgens het type dieselgenerator. De watertoevoer- en afvoerprofessional moet de watertoevoerpoort op de juiste plaats reserveren. Verlaat een watertoevoerpoort die een bepaalde druk levert en introduceer een dieselgeneratorruimte;

Controleer of de afwateringssloot in de noodgeneratorruimte is afgedekt met een afdekplaat en neem maatregelen tegen rattenknaagdieren;

3.2 Bouwconstructie

Controleer of het uitlaatgat voldoet aan de operationele   eisen van de dieselgenerator;

Controleer of de ingebedde delen van de dieselgenerator zijn gereserveerd voor het dak van het generatorhuis;

Controleer of de wand van de dieseluitlaatpijp gereserveerd is voor de wand   en of de gereserveerde maat voldoet aan de eisen van de dieselgenerator;

Controleer of de dieselmotordeur en de olieopslagdeur zijn voorzien van klasse B branddeuren. Of de hoogte van de deurdrempel van de olieopslag de hoogte heeft bereikt volgens de tankinhoud en het ontwerp van de ruimte, en of de dikte van het vloerzand in de olieopslagruimte voldoet aan de eisen;

Controleer of er op de grond van de generatorruimte een betonnen naaf van 20 cm hoog is gebouwd. De grootte van de tafel moet voldoen aan de installatievereisten van de unit;

Controleer of de lampen, ramen en deuren in de technische ruimte, de vloer en binnenwanden afgewerkt zijn   en of het afval is verwijderd;

3.3 Brandbeveiliging

Controleer of er een directe telefoon is in de dieselmachinekamer om te communiceren met de brandweercentrale;

Controleer of het CO2-gasbrandblussysteem en het brandmeldsysteem in de generatorruimte zijn geïnstalleerd, kan de koppelingsregeling van het rookafvoerapparaat en de luchttoevoerklep, enz., Of de bedrijfstoestand van alle brandblusapparatuur kan zijn verzonden naar het controlecentrum, of het direct in het brandcentrum kan zijn Controle brandmaterieel;

Controleer of alle brandgerelateerde elektrische apparatuur in de generatorruimte dubbele stroomvoorziening biedt en automatisch kan schakelen;

Open dieselgenerator met SDEC-dieselmotor
Open-typegenerator met SDEC-dieselmotor

4. Acceptatie binnenkomst en bouwvoorbereiding

4.1 Acceptatie dieselgenerator (partij A-levering)

Controleer de host, accessoires, speciaal gereedschap, reserveonderdelen volgens de paklijst;

Met technische documenten, inspectiecertificaat en fabrieksgegevens;

De generator en de schakelkast bieden testrecords in de fabriek;

Visuele inspectie: er is een naamplaatje, geen defecten in de romp, volledige coating;

4.2 Partij B Leveringsmateriaal

Voordat u de markt betreedt, meldt u het aanmeldingsformulier voor materiaalmaterialen volgens de toezichtvereisten en betreedt u de locatie op tijd na goedkeuring;

De materialen van de apparatuur die de locatie binnenkomen, moeten het conformiteitscertificaat en het inspectierapport hebben, en de materialen van de apparatuur moeten voldoen aan de eisen van de relevante nationale normen;

De door de aannemer aangekochte materialen dienen voor gebruik te worden onderworpen aan toezicht en inspectie en de procedures zijn in overeenstemming met de relevante bepalingen van het toezichtreglement;

4.3 Bouwvoorbereiding

De projectmanager van de aannemer en het technisch personeel ter plaatse moeten de site ten minste 7 dagen vóór de officiële constructie betreden om de constructieomstandigheden te controleren en de onderhandelingen over het bouwproces en de constructievoorbereiding in de algemene aannemer afronden;

Als het installatie- en bouwpersoneel op de bouwplaats moet blijven, moet dit minimaal drie dagen voor de officiële bouw worden voorbereid;

Materialen moeten de locatie ten minste twee dagen voorafgaand aan de officiële installatie binnenkomen en worden gestapeld op een vooraf bepaalde locatie;

De aannemer moet beschikken over professionele bouwkwalificaties en een professioneel bouwteam, uniforme uniformen en badges dragen, actief meewerken met het management van de hoofdaannemer en aandacht besteden aan veilig en beschaafd bouwen;

Dien het ontwerp en het bouwplan van de bouworganisatie drie dagen voor het betreden van de site in bij de supervisor en organiseer de bouw volgens het goedgekeurde ontwerp en bouwplan van de bouworganisatie;

Stille generator met Cummins-dieselmotor
Stille generator met Cummins-dieselmotor

5. Installatie- en constructietechnische vereisten;

5.1 Er moeten zo spoedig mogelijk twee sets batterijen voor het opstarten van elektrische energie worden geleverd. De spanning moet 24 V zijn. De capaciteit van elke groep wordt bepaald op basis van het continu starten van de dieselmotor, niet minder dan 6 keer.

5.2 Uitlaatpijpen en geluiddempers moeten aan het gebouw of aan een speciale montagebeugel worden bevestigd om hun gewicht te dragen en worden aangesloten op de unit ' s uitlaatpijp door een balg met telescopische functie.

5.3 Het uitlaatsysteem moet de lengte en het aantal ellebogen verminderen en de diameter verkleinen om de uitlaattegendruk te verminderen.

5.4 Het binnengedeelte van de uitlaatpijp moet gegarandeerd niet lekken. Een bepaalde concentratie uitlaatgassen in de machinekamer veroorzaakt vergiftiging bij het personeel en beïnvloedt de normale werking van de generator.

5.5 De ​​uitlaatpijp moet worden afgedekt met een beschermkap en moet verticaal langs de buitenmuur of het rookkanaal worden gelegd. Het uitlaatuiteinde van de buis moet worden voorzien van een regenkap of in een schuine hoek van 30-45 graden worden gesneden.

5.6 De afstand tussen de luchtuitlaat van de radiator en de muur is 0,8-1M, en de luchtkap is verbonden met de luchtuitlaat van de muur. De lucht is afgesloten zodat de warme lucht niet terug de kamer in kan lekken;

5.7 De verbinding tussen het heteluchtkanaal en de dieselmotorradiator moet worden gemaakt van een elastische gegolfde buis met zachte verbinding zodat de trillingen van het lichaam niet worden overgebracht op de luchtkap;

5.8 Inlaten voor verse lucht worden over het algemeen aan de muur tegenover de luchtuitlaat gemonteerd. Bij gebruik van natuurlijke luchtinlaat moet het gebied groter zijn dan de luchtuitlaat, die 1,25 keer de luchtuitlaat is;

5.9 Er mogen geen abnormale verschijnselen optreden zoals olielekkage, luchtlekkage en waterlekkage binnen 12 uur na ononderbroken werking van de generator;

5.10 De neutrale lijn van de generator (werkende nullijn) moet rechtstreeks worden verbonden met de hoofdleiding voor aarding en de onderdelen van de bout tegen losraken zijn compleet en gemarkeerd;

5.11 De isolatieweerstandswaarde van de fase-naar-fase en fase-naar-fase van de feeder naar de laagspanningsverdeelkastvoeding moet groter zijn dan 0,5 M ohm, en de DC-weerstandsspanningstest van de plastic geïsoleerde kabeldoorvoer is 2,4 KV, de tijd is 15 minuten en de lekstroom is stabiel;

5.12 Nadat de dieselgeneratoraanvoer is aangesloten, moet de fasevolgorde aan beide uiteinden consistent zijn met de fasevolgorde van het originele voedingssysteem;

Trailer Generator voor gebruik in noodgevallen
Trailer Generator voor gebruik in noodgevallen

6. Technische constructie en acceptatie

6.1 Vóór de formele constructie moet de aannemer de installatie- en constructietekeningen van het algemene contract verstrekken volgens de biedingsvereisten (de tripartiete contractsituatie) Afdeling staat, supervisie en projectbeheer, en volgens het goedgekeurde constructieplan en het ontwerp van de constructie-organisatie constructie ;

6.2 De bedrading van de schakelkast die bij de generatorset wordt geleverd, moet correct zijn en de bevestigingen zijn in goede staat en er is geen lekkage. Het type en de specificatie van de schakelaarbeveiliging zijn correct; nadat het feedercircuit van de dieselgeneratorset is aangesloten, moet de fasevolgorde van beide uiteinden consistent zijn met de fasevolgorde van het originele voedingssysteem;

6.3 De neutrale lijn (werkende nullijn) van de generator moet worden aangesloten op de hoofdlijn met aarding. De bout anti-losse onderdelen zijn compleet en gemerkt.

6.4 De isolatieweerstand tussen de fase-fase en de relatieve aarde van de voedingslijn van de generator naar laagspanningskast moet groter zijn dan 0,5 M ohm;

6.5 De ​​schakelinrichting, de automatische of handmatige schakelinrichting en de beveiligingsinrichting van de laagspanningsverdeelkast aan de stroomontvangende kant zijn gekwalificeerd en de eenheid wordt 12 uur continu zonder storing gebruikt;

6.6 Voor de verlichting in de olieopslagruimte worden explosieveilige lampen gebruikt. De olieopslagtank wordt naar de parkeerplaats buiten bij de brandstofwagen geleid. Het mondstuk moet een regenhoed zijn en voorkomen dat vreemde stoffen binnendringen.

6.7 De beproeving van de generatorset moet voldoen aan de eisen van de “ Diesel Aggregaat   Overdrachtstest ” project;

6.8 Nadat de aannemer de installatie en inbedrijfstelling heeft voltooid, zullen de technici ter plaatse gestationeerd zijn om verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud en beheer en actief samenwerken met de andere partijen, zoals de hoofdaannemer om de werkzaamheden te coördineren;

6.9 De aannemer moet verantwoordelijk zijn voor de acceptatie van de milieubescherming en brandweer, de opleveringstekeningen en andere materialen indienen en de acceptatieprocedures voor de oplevering doorlopen;

6.10 De unit moet altijd startklaar zijn. Wanneer de netvoeding wordt onderbroken, moet de unit onmiddellijk starten en binnen 15 seconden in normale belastingmodus worden gezet;

6.11 De eenheid moet worden vergrendeld met het voedingssysteem en mag er niet parallel mee worden gebruikt. Wanneer de netstroom is hersteld, moet het apparaat automatisch het werk verlaten en de machine vertragen;

6.12 Bij drie opeenvolgende storingen van de zelfstart moet het een alarmsignaal kunnen afgeven.

6.13 Alle brandgerelateerde ventilatoren, afzuigkappen en dieselgeneratoren in de technische ruimte kunnen worden gecoördineerd, en hun actiesignalen moeten op afstand naar de controlecentrum worden gestuurd, en deze apparaten kunnen op afstand worden bediend in de controlecentrum;

6.14 Acceptatie-eisen voor milieubescherming: de dieselgenerator   moeten voldoen aan de eisen van de afdeling milieubescherming voor geluids- en uitlaatemissienormen. Let bij het installeren van de dieselunit op de anti-seismische maatregelen. Plaats een aantal willekeurig gedragen kussens tussen de unit en het kanaalstaal. De acceptatiecriteria moeten aan de volgende criteria voldoen:

Dieselgenerator Stedelijk gebied Milieugeluidsnorm (dBA)
Toepassingsgebied Overdag Nachttijd
Bijzondere woonwijk 45 35
Bewoners, culturele en educatieve gebieden 50 40
Algemene commerciële en residentiële gemengde wijk 55 45
Industrieel, commercieel, klein verkeer en woonmix, commercieel centrum 60 50
Industrieel concentratiegebied 65 55
Verkeer hoofdwegen 70 55

Dieselgenerator

Het delen van deze post:

Contact met ons

Vul meer informatie in, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Factory Adres

Shangang Industrial Area, Lianjiang Town, Fuzhou City, Fujian, China.

Request A Quote

Skype : +86-15959182792

WeChat : +86-15959182792

WhatsApp : +86-15959182792

E - : edward@hosempower.com

Contact met ons

Telefoon : 86-5918-6397381

- de telefoon : 86-1595-9182792

Werktijd :8:30-18:00(Beijing tijd)

contact us